Wat is energiebelasting?

Energiebelasting wordt ook wel Regulerende Energiebelasting, REB of Ecotax genoemd. Het is ooit ingevoerd om burgers en bedrijven te stimuleren bewust en zuinig met energie om te gaan.

Uw energieleverancier brengt deze energiebelasting in rekening. De precieze kosten vindt u op uw energienota. De energieleverancier draagt het geld vervolgens af aan de Belastingdienst.

Budgetneutraal

Het uitgangspunt van de energiebelasting was: de vervuiler betaalt. De invoering van de energiebelasting moest daarnaast budgetneutraal zijn. De overheid heeft daarom verschillende maatregelen genomen om consumenten en bedrijven te compenseren:

  • Consumenten kregen compensatie door een verlaging van de inkomstenbelasting.
  • Bedrijven werden op twee manieren ontzien:
    1. door de tarieven aan te passen: naarmate een bedrijf meer energie verbruikt, betaalt het verhoudingsgewijs minder. Dit noemen we een degressieve staffel;
    2. door een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Vrijstellingen en teruggaafregelingen

Daarnaast heeft de overheid voor verschillende doelgroepen en situaties vrijstellingen en teruggaafregelingen in het leven geroepen.

Weten wat dit voor u betekent?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!