Meerdere onroerende zaken op één aansluiting

De wetgever gaat uit van één meter – één gebouw. Oftewel: achter elke elektra- en/of gasmeter zit één WOZ-object. De praktijk kan echter anders zijn. Soms zitten er bijvoorbeeld meer WOZ-objecten achter een meter. Het kan daarbij gaan om één kadastraal perceel of om meer. In die gevallen brengt de energieleverancier de energiebelasting niet altijd goed in rekening.

Vermoedt u dat u te veel betaalt?

Laat ons dan een herberekening van de energiebelasting maken. Heeft u te veel betaald? Dan kunnen wij dit bedrag bij uw energiebedrijf of de Belastingdienst terugvragen. Dat kan vaak nog met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug. Wij regelen het graag voor u!