Overige teruggaven

Is geen van de genoemde situaties op uw instelling van toepassing? Dan is het toch mogelijk dat u energiebelasting kunt terugvragen. Wat zijn de mogelijkheden?

Meerdere leveranciers in één jaar

Per meter op de aansluiting betaalt u energiebelasting over elektra en gas. Dat gebeurt volgens een degressieve staffel: over het eerste verbruik geldt een hoog tarief, over de latere verbruiken een lager tarief.

Is uw instelling in de loop van een kalenderjaar van energieleverancier gewisseld? Dan is het verstandig om achteraf te controleren of beide energieleveranciers hebben gelet op het juiste verbruik met het juiste tarief. Hebben zij te veel in rekening gebracht? Dan heeft u recht op een teruggaaf.

Bent u gedurende het jaar van energieleverancier gewisseld?

Dan controleren wij graag of u niet te veel energiebelasting heeft betaald.

Blokverwarming

Als er in een gebouw meerdere woningen met een gezamenlijke gasmeter zitten, brengen energiebedrijven vaak een blokverwarmingstarief voor de energiebelasting in rekening. Daardoor brengen zij mogelijk te veel energiebelasting in rekening.

Wilt u weten of u te veel betaalt?

Wij kunnen snel beoordelen of u in uw situatie te veel energiebelasting betaalt. Is dat het geval? Dan vragen wij bij uw energiebedrijf een teruggaaf.

Verbruik hoger dan 10 miljoen kWh

De overheid heeft met een aantal energie-intensieve sectoren meerjarenafspraken gemaakt om efficiënter met hun gebruik van elektriciteit om te gaan. Hebben deze bedrijven zich aan de afspraken gehouden? Dan kunnen zij de energiebelasting over hun verbruik hoger dan 10 miljoen kWh elektra tot en met verbruiksjaar 2020 terugvragen.

Wilt u meer weten over deze teruggaafregeling?

Neemt u dan contact met ons op.