Sociaal belang behartigende instellingen

Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kunnen de energiebelasting gedeeltelijk terugkrijgen. Uw instelling is een sociaal belang behartigende instelling als zij de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

Wat zijn de voorwaarden om energiebelasting terug te krijgen?

Uw instelling …

  • … heeft een eigen energieaansluiting
  • … heeft geen winstoogmerk
  • … werkt met een groot aantal vrijwilligers

Hoeveel krijgt u terug?

U betaalt energiebelasting over het aantal m3 gas en het aantal kWh elektriciteit dat u heeft verbruikt. Hoe hoger uw energieverbruik, hoe meer energiebelasting u betaalt. Komt u in aanmerking voor een teruggaaf? Dan kunt u 50 procent van uw betaalde energiebelasting terugvragen. Daardoor worden uw energielasten gemiddeld 10 tot 15 procent lager. Op de pagina Hoeveel energiebelasting betaalt uw instelling? vindt u de meest actuele energiebelastingtarieven.

Wanneer indienen?

Wij moeten uw verzoek tot teruggaaf indienen binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode die staat op de eindafrekening. Dat doen wij bij de Belastingdienst. Een voorbeeld:

Wat is de verbruiksperiode op de eindafrekening? Wanneer moet het verzoek binnen zijn?
2 februari 2023 tot en met 1 februari 2024 1 mei 2024

Maar vaak kan indienen ook buiten deze wettelijke termijn. Soms zelfs tot een aantal jaren terug. En ontvangt u zogenoemde maandnota’s? Dan kunnen wij u het teruggaafverzoek op verschillende momenten voor u indienen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Is uw organisatie wel een sociaal belang behartigende instelling?

Twijfelt u of uw instelling aan de eisen voor SBBI’s voldoet? Neemt u dan contact met ons op. We maken graag een inventarisatie voor u.