Termijnen voor indienen

Meestal moet een verzoek tot teruggaaf binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode binnen zijn. Maar vaak kan indienen ook buiten deze wettelijke termijn. Soms zelfs tot een aantal jaren terug. En ontvangt u zogenoemde maandnota’s? Dan kunnen wij u het teruggaafverzoek op verschillende momenten indienen.

Wij kunnen u helpen

Laat u uw teruggaaf door ons regelen? Dan kunt u gebruikmaken van álle mogelijkheden.

Benieuwd naar de termijn in uw situatie?

Wij zoeken het graag voor u uit.