Religieuze Instellingen

Religieuze instellingen kunnen de energiebelasting gedeeltelijk terugkrijgen. Uw instelling moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat u erkend wordt door de overheid, beschikt over een eigen energieaansluiting en geen winstoogmerk heeft.

Hoeveel krijgt u terug?

U betaalt energiebelasting over het aantal m3 gas en het aantal kWh elektriciteit dat u heeft verbruikt. Hoe hoger uw energieverbruik, hoe meer energiebelasting u betaalt. Komt u in aanmerking voor een teruggaaf? Dan kunt u 50 procent van uw betaalde energiebelasting terugvragen. Daardoor worden uw energielasten gemiddeld 10 tot 15 procent lager. Op de pagina Hoeveel energiebelasting betaalt uw instelling? vindt u de meest actuele energiebelastingtarieven.

Wanneer indienen?

Wij moeten uw verzoek tot teruggaaf indienen binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode die staat op de eindafrekening. Dat doen wij bij de Belastingdienst. Een voorbeeld:

Wat is de verbruiksperiode op de eindafrekening? Wanneer moet het verzoek binnen zijn?
2 februari 2023 tot en met 1 februari 2024 1 mei 2024

Maar vaak kan indienen ook buiten deze wettelijke termijn. Soms zelfs tot een aantal jaren terug. En ontvangt u zogenoemde maandnota’s? Dan kunnen wij u het teruggaafverzoek op verschillende momenten voor u indienen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Erkenning door overheid?

Niet alle religieuze instellingen worden als zodanig door de overheid erkend. Wij informeren u graag over de voorwaarden om erkend te worden.

Weten of uw instelling in aanmerking komt voor een teruggaaf?

Neemt u dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.