Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

Als een aanvraag fout is ingevuld, krijgt u mogelijk niets terug. Zeker als u een teruggaafverzoek buiten de gestelde termijn is ingediend. Tegen negatieve beschikkingen op te late verzoeken is namelijk geen beroep of bezwaar mogelijk. Wij voorkomen deze vormfouten en garanderen daarmee een zeer hoge kwaliteit.

Maar het kan ook voorkomen dat de Belastingdienst een teruggaafverzoek onterecht deels of geheel afwijst. In dat geval maken wij – ongeacht de hoogte van het bedrag – namens uw instelling bezwaar. Eventueel stellen wij beroep in bij de bestuursrechter.

Wilt u weten wat de bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor u zijn?

Neemt u dan gerust contact met ons op.