Vrijstellingen

Sommige instellingen hoeven helemaal geen energiebelasting te betalen. Het gaat dan om organisaties die een eigen warmte-krachtkoppelingsinstallatie (WKK) hebben voor de productie van energie. Of om organisaties die energie nodig hebben voor chemische reductie of elektrolytische, metallurgische en mineralogische procedés.

Op deze website vindt u meer informatie over twee veelvoorkomende vrijstellingen voor energiebelasting:

Aanvragen en terugvorderen

Als uw instelling voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, kunt u deze laten aanvragen bij uw energiebedrijf. Heeft u in het verleden te veel energiebelasting betaald? Dan kunnen wij deze voor u terugvorderen bij de Belastingdienst.

Wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor een vrijstelling?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.