Meerdere meters op één perceel

De wetgever gaat uit van één meter – één gebouw. Oftewel: achter elke elektra- en/of gasmeter zit één WOZ-object. De praktijk kan echter anders zijn. Soms zitten er bijvoorbeeld meer meters op een WOZ-object. Het kan gaan om één kadastraal perceel of om meer. In die gevallen brengt de energieleverancier de energiebelasting niet altijd goed in rekening.

Vermoedt u dat u te veel betaalt?

Laat ons dan een herberekening van de energiebelasting maken. Heeft u te veel betaald? Dan kunnen wij dit bedrag bij uw energiebedrijf of bij de Belastingdienst terugvragen. Dat kan vaak nog met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug. Wij regelen het graag voor u!