Algemeen nut beogende instellingen

Als algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunt u de energiebelasting gedeeltelijk terugkrijgen. Uw instelling moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat u beschikt over een eigen energieaansluiting en geen winstoogmerk heeft.

 

Hoeveel krijgt u terug?

U betaalt energiebelasting over het aantal m3 gas en het aantal kWh elektriciteit dat u heeft verbruikt. Hoe hoger uw energieverbruik, hoe meer energiebelasting u betaalt. Komt u in aanmerking voor een teruggaaf? Dan kunt u 50 procent van uw betaalde energiebelasting terugvragen. Daardoor worden uw energielasten gemiddeld 10 tot 15 procent lager. Op de pagina Hoeveel energiebelasting betaalt uw instelling? vindt u de energiebelastingtarieven voor 2022.

Wanneer indienen?

Wij moeten uw verzoek tot teruggaaf indienen binnen dertien weken na afloop van de verbruiksperiode die staat op de eindafrekening. Dat doen wij bij de Belastingdienst. Een voorbeeld:

Wat is de verbruiksperiode op de eindafrekening? Wanneer moet het verzoek binnen zijn?
2 december 2020 tot en met 1 december 2021 1 maart 2022

Maar vaak kan indienen ook buiten deze wettelijke termijn. Soms zelfs tot een aantal jaren terug. En ontvangt u zogenoemde maandnota’s? Dan kunnen wij u het teruggaafverzoek op verschillende momenten voor u indienen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Nog geen algemeen nut beogende instelling?

Dient uw instelling een algemeen maatschappelijk belang? En bent u nog niet door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling? Dan vragen wij eerst een ANBI-status voor u aan. Daarna regelen wij dan de teruggaaf voor u. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden.